Evlilik Danışmanlığı

Evlilik danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir.

Evlilik danışmanlığı size nasıl yardım eder?

Çiftlere yönelik yapılan bu danışmanlık hizmetinde iletişim kurma, çatışma çözme, farklılıkları uzlaştırabilme ve sağlıklı tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır. Yapılan bu danışmanlık hizmeti, ilişkide yaşanan pek çok krizin çözülmesi ve ilişkinin onarılmasına hizmet ettiği gibi, devam etmesi mümkün olmayan ilişkilerin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesine de yardımcı olabilir.
İlişkilerde yaşanan zorluklar karşılıklı etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Evlilik ve Çift danışmanlığı hizmetinde amaç, ilişkide hatalı tarafı bulmak değil, yaşanan sorunu tanımlamaya çalışarak iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya çıkarmak, çiftin gerçekte birbirine ne anlatmak istediğini bulmaktır. Böylece yaşanan sorunlarla ilgili daha gerçekçi çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktır.
Evlilik Danışmanlığı

Sıklıkla Belirtilen Başvuru Nedenleri

İletişim kopukluğu, Anlaşılmama ve tıkanma hissi, Yoğun ve kırıcı tartışma ve kavgalar, Aldatma/aldatılma, Kıskançlık, güvensizlik, Haksızlığa uğrama duygularını çok yoğun hissetme, Çatışmaları birlikte çözümleyememe, İlişkide mutsuzluk, Öfke patlamaları, Cinsel problemler, İlgisizlik ve kopukluk, Ayrılık isteği, İlişkilerinin çocukları olumsuz etkilediğini düşünme ve Aile meseleleri
Ayrıca çift terapisinde ilişki üzerine çalışıldığı için, bu yöntem farklı ilişki biçimlerinde de uygulanmaktadır. İlişki Danışmanlığı, birbiriyle çatışma yaşayan en az iki insanın etkileşimini değiştirmek için düzenlenmiş bir danışmanlık hizmetidir. Tarafların sorunlarını doğru tanımlamalarını, birbirlerini doğru anlamalarını, ortak hedeflerine hizmet edecek çözümlerde uzlaşmalarını sağlar. Bu bağlamda; iş ortakları, kardeşler, gelin-kaynana ilişkisinin tarafları gibi etkileşim içinde bulunmak durumunda olan kişiler bu hizmetten yararlanabilir.

Araştırmalar diyor ki;

Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre; mutlu olan çiftlerin hastalık oranları düşmekte ve bağışıklık sistemleri güçlenmektedir. İlişkilerinde mutluluğu yakalayabilen çiftlerin ömürleri uzamakta mutsuz evliliklerde ise çocuklarda psikolojik problemlerin görülme olasılığı artmaktadır. İlişki, bakım ve özen ister. Eşler/partnerler ilişkide mutlu olma ve mutlu kalabilme niyetini alarak ilişkileri için çaba harcamalıdır. İlişkiye gereken özen gösterilmediğinde başta çocuklar olmak üzere, çiftler ayrı ayrı çok olumsuz etkilenmekte ve bu etkiler çok uzun yıllar sürmektedir.
Evlilik ve Çift danışmanlığı, evliliğin/ilişkinin her aşamasında alınabilecek bir hizmettir. Özellikle sorunlar çok büyümeden destek alınması, ilerleyen süreçte çıkabilecek sorunları ve krizleri önleyici niteliktedir. Evlilik/ilişki uzun süre ihmal edilirse ve olumsuz deneyimler ne kadar çok olursa sağlıklı, mutlu bir ilişki kurma ve ilişkilerin devam etme olasılığı o oranda azalmaktadır. Hastalıklarda erken teşhisin hayatı kurtarması gibi evliliklerde de sorunlara erken müdahale etmek ve önlem almak, devam edebilecek ilişkileri kurtarabilir ve ileride yaşanacak birçok acının ve onarımı zor olabilecek kötü olayların yaşanmasını engelleyebilir.

Evlilik Danışmanlığında Temel İlkeler

 • Evlilik ve Çift danışmanlığında temel hedef, ilişkiyi sağlıklı ve güvenli bir ilişki haline getirmektir.
 • Bu nedenle çiftlerle çalışılırken hatalı ya da suçlu aranmaz.
 • Var olan sorunu çözmek için iki tarafın da sorumluluğu alması sağlanır.
 • Evlilik ve Çift danışmanı, avukat ya da hâkim değildir. Kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vermez. Çiftlerin haksızlık duygularını neden hissettiklerini anlamaya çalışır.
 • Evlilik ve Çift danışmanı taraf tutmaz.
 • Her iki tarafın da kendini güvende ve anlaşılmış hissetmesini ve çiftlerin birbirlerinin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini amaçlar.
 • Evlilik ve Çift Danışmanı Şu Temellerden Hareket Eder:
 • Çiftler birbirinin uzmanı olmalıdır.
 • Birbirini iyi tanıyan çiftler, birbirlerini memnun etmeyi ve sakinleştirmeyi bilmelidir.
 • Günlük hayatları yoğun olan çiftler, bağlantıda kalabilmek için uyuma ve uyanma vakitlerinde ritüeller yaratmalıdır.
 • Çiftler, hayatta birbirlerinin ilk başvurduğu kişiler olmalıdır.
 • Çiftler, hayatlarındaki başka meselelerle uğraşırken( kendi aileleri, arkadaşlar, iş, sosyal hayat vb) önceliğin her zaman eşi/partneri olduğunu hissetmeli ve bunu da eşine/partnerine hissettirmelidir.
 • Çiftler, beraber yaşamaya devam etmek istiyorlarsa, iyi kavga edebilmeyi öğrenmelidir.
 • Çiftler, göz teması kurarak herhangi bir anda aşkı yeniden alevlendirebilir.
 • Çiftler, birbirlerinin stresini azaltıp, sağlığını daha iyi tutabilir.
Scroll to Top